Пияните и в неприветлив вид ученици - вън от училище, предвижда законопроект

Пияните и в неприветлив вид ученици - вън от училище, предвижда законопроект

Учениците ще бъдат отстранявани от училище за целия ден, ако са употребили алкохол или носят неприветливо облекло, а в случай, че се държат непристойно в час, учителят ще има право да ги изгони до завършване на часа. Това предвижда проектозаконът за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, който трябва да бъде одобрен от Правителството в началото на март. Законът ще урежда статута и кариерното развитие на преподавателите,както и правата и задълженията на учениците и родителите, съобщи образователният министър Даниел Вълчев по време на представянето му пред директори на училища. Приветливият външен вид и присъствието в училище без алкохол, цигари и оръжие, както и без мобилен телефон по време на час, влизат в задълженията както на учениците, така и на учителите, според новия закон. „Нова мярка, която ще стимулира доброто поведение на учениците, е възможното намаляване на тяхното поведение”, обясни министър Вълчев. „Въвели сме оценка за поведение с една степен за понижаване за тежки и ситемни нарушения на задълженията”, каза още той. Последиците от подобни мерки Вълчев обясни с „лишаване от право на стипендия при отличен успех”. „При равен бал при кандидатстване, независимо за какво, ще се предпочита ученика, на който не е наложена такава мярка”, уточни още той. Регламентирано е и задължението на родителите да се срещат с преподавателите, ако бъдат извикани. „Предлагаме всеки родител да има право на отпуск за посещение на училището до 8 часа годишно, която да може да бъде използвана почасово. За да няма недоразумение, че не е бил пуснат от работодателя, когато е бил повикан в училището”, коментира още просветния министър. Сред ученическите наказания ще има и извънкласни дейности, които са полезни за училището.

   

0 коментарa

Виж още