Пламен Орешарски предлага от догодина с 50 % да се повишат данъчните оценки на имотите

Пламен Орешарски предлага от догодина с 50 % да се повишат данъчните оценки на имотите

Разходите по сделките с имоти се увеличават заради вдигане на таксите, които се плащат при продажбите. Причината е, че Министерството на финансите, ръководено от Пламен Орешарски, предлага догодина с 50 % да се повишат данъчните оценки на имотите чрез увеличение на коефициента за местоположение, информира в днешния си брой в. Монитор. Целта е данъчните оценки да се доближат до пазарните стойности. Сега сделките с имоти почти винаги се изповядват при нотариус по данъчна оценка, а не по реалната цена, която е обикновено по-висока. По този начин се спестяват доста разходи по покупко-продажбите за данъци и такси. "Разходите обикновено са около 3-4 % от данъчната оценка", обясниха брокери. В тях се включват нотариална такса, общински данък и др. Сумата се дели поравно между продавача и купувача. В същото време брокерите взимат комисионна между 2,5 и 3 % от пазарната цена. Повишението на данъчните оценки обаче няма да доведе до същото по размер завишение на разходите, тъй като ставката на общинския данък за придобиване на имущества ще бъде намалена наполовина. Промяната обаче ще доведе до по-високо възнаграждение за нотариуса. Наполовина падат и ставките на останалите общински налози, които се начисляват върху данъчната оценка на имотите. По този начин увеличението на данъчните оценки ще бъде компенсирано и няма да доведе до ръст на данъчната тежест, се твърди в мотивите на Министерството на финансите. Ако общинските съвети не коригират сами ставките до 31 януари 2009 г., ще се прилагат минималните нива в закона. Това е недалновидно решение на фона на световната финансова криза, която ще доведе до застой на пазара на недвижими имоти, коментираха брокери. Те твърдят, че при някои имоти данъчната оценка ще стане дори по-висока от пазарната. Данък върху наследството ще плаща вече почти всеки българин, който получи имот от починал брат, сестра или лице, което не е негов роднина. Причината е, облагаеми да стават наследства над 70 000 лв. Досега не се плащаше данък за суми и имущество на стойност до 250 000 лв. Самата данъчна ставка обаче се намалява. За братя и сестри тя пада от 0,7-1,4 на сто в момента на 0,4-0,8%. За други лица тя се намалява от 5-10 % на 3,3-6,6 %. Наследствата по права линия и от съпрузи продължават да не се облагат. Мотивът за промяната е, че досегашният праг е бил твърде висок и е правил наследствата на практика необлагаеми. Друга промяна предвижда да бъдат освободени от облагане моторните превозни средства, които при придобиването им на територията на страната не са регистрирани за движение. Досегашният текст - без данък да са автомобили, внесени като нови, създавал объркване при тълкуванията. Доходите от сделки с акции, извършени на регулиран пазар във всички държави от ЕС, се освобождават от данък. Сега без налог са само сделките, извършени на родната борса. Няма да има и данък върху лихви по влогове в страни от ЕС. В момента освободени са само лихвите от банки в България. Въвеждат се данъчни облекчения и за дарения, направени в полза на лица в държава от Европейската общност. Доходите от доброволно осигуряване и застраховане, изплатени от български дружества и компании в чужбина, ще бъдат третирани по еднакъв начин.

   

0 коментарa

Виж още