Пламен Орешарски:След отхвърляне на ветото, ще се коригират политиките, които задържаха растежа

Пламен Орешарски:След отхвърляне на ветото, ще се коригират политиките, които задържаха растежа

Удовлетворени сме от финалния резултат от гласуването, ветото на президента беше отхвърлено, коментира в Народното събрание министър-председателят Пламен Орешарски. Той изтъкна, че правителството може да продължи с корекциите във фискалната политика, които в последните седмици са били многократно дискутирани. Премиерът отбеляза, че се правят промени във водените досега политики, които задържаха растежа и възпрепятстваха едно малко по- високо ниво на социална защита на българските граждани. „Правителството актуализира тези приходни и разходни направления, които видимо бяха сгрешени още на етапа планиране“, каза министър-председателят. На първо място корекциите са свързани най- вече с планираните приходи, които според премиера са очевидно неизпълними в първоначалния им обем. Премиерът припомни, че приходната част на бюджета се е базирала на предвиждания за по- висок икономически растеж, какъвто за съжаление няма да се случи. Премиерът изтъкна и необходимостта от рефинансиране на извънредния дълг от 800 млн.лв., взет от правителството на ГЕРБ, който трябва да се изплати само след няколко дни, както и поддържането на фискален резерв над законовия минимум от 4,5 млрд.лв. „Репликата, че преките плащания са възстановени от Брюксел – това е така, но това не върши работа. Защото през февруари месец, когато заемът беше взет, фискалният резерв беше с приблизително 800 млн.лв. под законово установения минимум от 4,5 млрд.лв. Всъщност дали ще кажем, че рефинансираме този дълг, или изпълняваме законовото ни изискване да стоим над 4,5 млрд.лв., в крайна сметка е едно и също“, обясни премиерът. Той изтъкна още и социалните плащания, които не са били планирани, допълнителните работни места по програмите за временна заетост, както и разширяването на кръга от граждани, които имат достъп до енергийно подпомагане. „Не очаквам друга актуализация на бюджета“, заяви министър-председателят и добави, че ще се направи всичко възможно да няма нова актуализация. Той наблегна върху факта, че нетният размер на дълга не се изменя, което означава, че дългът в края на годината няма да се увеличи спрямо предварителните планове от края на миналата година. На въпрос дали е реалистично да не се използва докрай заложената в актуализацията възможност до 1 млрд.лв., премиерът Орешарски отговори, че е реалистично да бъде и по- малко. „Зависи от степента, в която успеем да подобрим събираемостта на приходите по- късно тази есен“, поясни министър-председателят. Попитан за очакваната доходност на бъдещите облигации, премиерът отбеляза, че това зависи от състоянието на финансовата система и от финансовите пазари. Представителите на медиите се поинтересуваха и каква политика възнамерява да води кабинетът през следващата година - на фискално разхлабване или на фискално затягане. „Фискално разхлабване няма накъде повече, тъй като 2% е максимално възможният дефицит по критериите в Закона за публичните финанси. Ще се опитаме да очертаем обратна тенденция през следващата година, макар и символична“, отговори премиерът Орешарски. На въпрос има ли опасност от рецесия, той отбеляза: „Ситуацията не е добра като цяло, но правим усилия да подобрим бизнес климата, така че да се оттласнем от дъното, по което върви сега икономиката ни. Надявам се, че данните ще бъдат по- добри за третото тримесечие“. Премиерът Орешарски изрази удовлетворението си и от подкрепата на работодателските организации и на синдикатите. В пленарна зала той благодари и на всички, които участваха в дебата за ветото на президента върху актуализацията на бюджета.

   

0 коментарa

Виж още