„Планета Детски парламент” ПДП -Стара Загора чества своя рожден ден

„Планета Детски парламент” ПДП -Стара Загора чества своя рожден ден

На 26 април /неделя/ в 16,00 ч., ресторант „Елеганс” Стара Загора своя рожден ден ще празнува „Планета Детски парламент” ПДП -Стара Загора. В началото ще се проведе кръгла маса за правата и задълженията на децата съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г. Ще участват 54 деца, колкото са членовете в текста на конвенцията. За всички ще има поздрави, изненади, празнична торта. ‘‘Планета Детски Парламент” е най-младата гражданска организация, призната от общинските власти и участваща в решаването на детските проблеми. Патрон на ПДП е кметът на града – проф.Светлин Танчев. В ПДП членуват 378 деца и младежи от 6 до 18 години от всички училища в града, в това число 90 деца от други етнически общности- роми, гърци, поляци, руснаци и др. Членове са и деца от социални домове. В ПДП са интегрирани за участие в творчески дейности и деца с противообществени прояви, а също така и деца от рискови групи. Разделени са на 16 групи по интереси (екология, информатика, изкуство, музика, спорт, журналистика и др.). На 31 март 2009 г. ПДП навърши 6 години от своето създаване. Основна цел на организацията е лобирането за защита правата на децата, запазване целостта на семейството, борба срещу трафика, престъпността и сексуалната експлоатация на деца, популяризиране на спорта, туризма. Друга основа, която ПДП полага е да научи децата на активно дейно и идейно участие в дискусии за обществените проблеми, морала и етиката, формиране на отговорност пред обществото и усвояване на основните житейски норми. ПДП стана член на световната организация “Свят за деца”, под патронажа на кралицата на Швеция – Силвия. Член е и на Асоциацията на Балканските Детски парламенти, която работи изцяло по програма на ПДП Стара Загора. Присъединен е и към Евро атлантическата мрежа “Граждани на Европа”. В 6 годишната история ПДП е организирала повече от 112 мероприятия като някои от тях станаха и традиционни за обществеността на Стара Загора - Ден на Усмивките, Връстници обучават връстници, Дни на Европа, Ден на етносите, Шахматен турнир и др.. Децата участват във викторини, изложби, конкурси за есета и поезия, дискусии, публикации - книги относно правата и задълженията на децата, наркоманията и превод на български народни приказки на английски от деца. ПДП бе партньор по проекти за превенция на рисковете за социално здраве, формиране на екологично възпитание и разделно събиране на смет (партньорство с деца от Италия), защита правата на децата, защита на децата от трафик, децата - млади журналисти – борба за истината по проблемите на децата “Аз не пуша”. След регистрацията на сдружението “Планета – Детски парламент” продължава усилена работа във връзка с проектите – “Повишаване на обществената информираност и доверие към съдебната система в България”, финансиран от Американската агенция за международно развитие,“Шахматът в помощ на децата с увреждания” – финансиран по програма за младежки дейности на ДАМС. ПДП е носител на 24 грамоти от участия в различни национални и международни инициативи. Децата на ПДП желаят мечтите им да се превърнат в реалност и имат нужда от помощта на социално-отговорните граждани и организации, за да създадем съвместно един по-хармоничен свят и дом за всички ни.

   

0 коментарa

Виж още