Плащаме най-много за лекарства в цяла Европа

Плащаме най-много за лекарства в цяла Европа

Само 10 % от българските пациенти смятат, че здравеопазването върви към по-добро, показва проучване на Агенция ГАЛЪП- интернешенъл проведено в началото на октомври тази година. Най-сериозните проблеми, с които болните са се сблъскали през последните 12 месеца, са високите разходи за лекарства и липсата на квалифицирани лекари и медицински персонал. България продължава да е сред държавите, в които личните разходи на пациентите за лекарства са сред най-високите в Европа - 56 % от общите разходи за лекарства. "Държавата осигурява едва 40 лв. на глава от населението годишно, докато в страните от Европа тази сума е многократно по-висока. Във Франция е 622 лв., за Германия 614 лв., за Унгария 223 лв., за Словакия 252 лв.", коментира Виолета Антонова председател на Конфедерация "Защита на здравето". Всеобщо е мнението сред пациентите, че институциите, отговорни за лекарствената политика, са неефективни и не правят нищо за подобряване достъпа на лекарства за пациентите. Близо 70 % от анкетираните споделят, че разходите за лекарства затрудняват техния семеен бюджет, а 18 % дори са прекратявали лечение по финансови причини. "Общественият организъм не обича собственото си тяло и това е нашият призив към управляващите - обичайте ни, ние с вас сме едно тяло", каза Петко Кенанов председател на Асоциацията на лица с интелектуални затруднения.

   

0 коментарa

Виж още