Пловдив – домакин на Есенен салон на изкуствата

Пловдив – домакин  на Есенен салон на изкуствата

Пловдив ще бъде домакин на националния Есенен салон на изкуствата. Форумът ще бъде едномесечен – от 1 до 31 септември и ще се про веде на територия на Старинен Пловдив - в Балабанова къща, къща Хиндриян, къща на Мексиканското изкуство и в двора на Управление Старинен Пловдив. В програмата са включени традиционните есенни изложби . Организатори на проявата са община Пловдив, Управление Старинен Пловдив и фондация „Култура и съвременност”, основни участници ще бъдат младите творци Александър Петков, Дарина Пеева, Димитър Генчев, Елеонора Друмева, Зина Неделчева, Калия Калъчева, Лора Пармакова, Любомир Кръстев, Нина Русева, Стоян Дечев. Националните есенни изложби възникват като алтернативно място за представяне на млади творци в изобразителното изкуство през края на 60-те години. През годините тази концепция постепенно губи позиция и те се превръщат в едно от най-представителните събития за съвременно изкуство в национален мащаб, представящо класически медии и известни имена, както и някои съвременни процеси във визуалните ни изкуства. Наред със специфичния декор на експозиционни къщи и дворове в Старинен Пловдив, уникална характеристика на този дългогодишен фестивал е неговия голям сбор от индивидуални изложби. Проектът нови творческото име „Форсиране на избора“, на на практика олицетворява Националните есенни изложби. Форумът представя единствено млади автори, за част от които това ще бъде първата самостоятелна изложба. Изборът на тези художници има за цел да се запази приоритетът на класическите форми на изобразителното изкуство, но да се търси израз на тяхното възможно обновление, да се набележат тенденциите на художествено развитие на едно ново поколение не само за себе си, а в един съвременен и актуален контекст, в който са възможни условия за пълноценна комуникация, обясниха организаторите. Участниците във „Форсиране на избора” (Национални есенни изложби, Пловдив 2013) ще бъдат автори на възраст между 25 и 40 години, получили своето сериозно академично художествено образование в България и/или по света, имат своите специализиции, резиденции и участия в редица проекти, всеки от тях следва самостоятелно своя път на творческо развитие. Проектът цели чрез засилено презентиране на младите в съвременната българска художествена сцена тяхното осмисляне и осъзнаване като релефно творческо поколение, а комуникацията помежду им – да допринесе за формирането на необходимата активна среда за бъдещо развитие. „Форсирането на избора“ ще поставя акцент върху предварително наличните основания, които участват при всеки един избор. Тази година Национални есенни изложби се организират на нов принцип: те са поверени на артистичен директор - доц. д-р Галина Лардева (изкуствовед, куратор), който решава концептуалните и техническите параметри на тяхното провеждане. За проекта е подготвен двуезичен луксозен каталог, в който освен репродукции на голяма част от произведенията, представени в изложбите, са публикувани статии за всеки един от авторите и въвеждаща изкуствоведска студия.

   

0 коментарa

Виж още