Повече удобства в Дневния център за хората с увреждания

Повече удобства в Дневния център за хората с увреждания

Новият трети сектор на общинския Дневен център за възрастни хора с увреждания вече функционира. Домът се намира в бл. 10 на к-с „Славейков" и приютява 30 потребители на тази социална услуга. Вместо на две групи по 15, хората ще бъдат разделени на три групи по 10. Те ще имат повече пространство за своите занятия и ще получават от социалните работници повече индивидуално внимание. Дневният център се разшири чрез усвояването на нови помещения - общинска собственост. Те са ремонтирани за сумата от 20 000 лв. и са снабдени с обзавеждане за още 7 000 лв. В новите помещения потребителите на социалната услуга ще могат да провеждат трудотерапия, спортни занимания и медицинска рехабилитация. Дневният център за възрастни хора с увреждания на този етап е единственият в Бургас, който работи с лица с лека и умерена умствена изостаналост.

   

0 коментарa

Виж още