Повишават квалификацията на над 2000 работещи в Мините

Повишават квалификацията на над 2000 работещи в Мините

През 2008 г. 2349 от работещите в "Мини Марица-изток" ЕАД 7524 души ще преминат през различни курсове за повишаване на квалификацията, съобщиха от пресцентъра на дружеството. Досега през курсовете са преминали вече 1374 души. Ръководството ще продължи мащабната програма за кариерното развитие на служителите, осигурявайки и обучение по чужд език. За миналата година през различни нива на квалификация преминаха 2012 работници и служители. Всички обучения - за придобиване и повишаване на професионалната квалификация, за придобиване на правоспособност и за актуализиране и разширяване на знанията, се организират от Центъра за професионално обучение "Марица-изток" към дружеството. Той е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение през 2002 г., а миналата година получи лиценз за провеждане на обучение за степен на професионална квалификация по 7 професии, които обхващат 21 длъжности в дружеството. Одобрени са учебни планове и програми за 72 квалификационни курса. Обучението се провежда от водещи специалисти в дадената област от МГУ "Св. Иван Рилски" и от експерти на дружеството. "Мини Марица-изток" има сключени договори с Минно-геоложкия университет "Свети Иван Рилски", където тази есен ще има 4-ма стипендианти, както и с други висши училища - Нов български университет, Техническия университет в столицата. В различните поделения на дружеството стажуват и студенти от Великотърновския университет и Техническия в Габрово. За втори път тази година през май се проведе и Ден на отворените врати. Така учениците и студентите могат да се запознаят на място с работата и перспективите на въгледобивното дружество, да получат подробна информация за възможностите за професионална реализация в отрасъла.

   

0 коментарa

Виж още