Подготвя се проект за Единен регистър на длъжниците в България

Подготвя се проект за Единен регистър на длъжниците в България

На сайта на Министерство на правосъдието е качен проект за Стратегия за продължаване и развитие на реформата в принудителното изпълнение.Съгласно него най-рано до 2010 година ще бъде създаден Единен регистър на длъжниците в България. До 13 март всеки може да дава предложения за поправки и добавки. Създаването на единен регистър на длъжниците е посочено в средносрочните приоритети, които са заложени за изпълнение през 2010 - 2011 г. Също за тогава се предвижда и уеднаквяване на системите за управление на делата в съдебноизпълнителните служби. За регистър на длъжниците се говори от години. Той може да помогне много на банките, съдебната система, гражданите и бизнеса. Така например хората лесно могат да се ориентират дали не купуват имот от длъжник, бизнесът пък ще е наясно с кого си има работа при сделки, банките и съдебната система ще могат да ползват регистъра при искания за кредити и дела. Липсата му се отчита като основен проблем в стратегията, пише вестник Сега. През 2005 г. бе приет закон за частните съдебни изпълнители, с който бе въведена смесена система на принудително изпълнение. Бе дадена възможност всеки, който иска да си събере дълг да избира съдебен изпълнител - държавен или частен. С новия ГПК, който е в сила от март 2008 г., бяха направени радикални промени, отнасящи се до изпълнителното производство. За този период лъснаха и още множество проблеми. Като например противопоставянето на частни и държавни изпълнители и различни законови уредби за някои техни правомощия и задължения. Сред решенията, които се предлагат със стратегията сега, е премахване на привилегиите на държавата при удовлетворяване на нейните публични и частни вземания, както и предлагане на конкретни разрешения за различните случаи. Иска се и категорично регламентиране на задължението на всички държавни органи за оказване на съдействие на съдебните изпълнители при извършване на принудителното изпълнение. Като голям проблем правосъдното министерство посочва и липсата на електронен достъп на съдебните изпълнители до данните на НАП, НОИ, гражданската регистрация, Агенцията по вписванията, БУЛСТАТ регистъра, МВР-КАТ, Агенция по кадастъра и Службите по земеделие и гори. С тази липса съдебните изпълнители и нотариусите оправдават множество измами. Затова и в стратегията като краткосрочен приоритет е посочено създаването на информационна система за бърз достъп до база данни от информационните масиви на държавните учреждения и централните регистри за онлайн справки за имуществото на длъжника. Предвижда се и създаване на общ сайт за разгласяване на всички продажби от съдебните изпълнители в страната.

   

0 коментарa

Виж още