Подписано първо споразумение в Стара Загора по проект "Енергийно обновяване на българските домове"

Подписано първо споразумение в Стара Загора по проект "Енергийно обновяване на българските домове"

При проведена среща в офиса на ОИЦ – Стара Загора с ръководителя на екип на проектния мениджър инж. Севдалина Джабарска стана ясно, че в Стара Загора е първата сграда в Югоизточен район на планиране с подписано споразумение по проект „Енергийно обновяване на българските домове“. Тя се намира близо до парк „Аязмото” на ул.”Света Троица”№ 190. Очаква се в следващите дни да бъдат подписани споразумения и с още две сгради в града, за които са изготвени предварителните бюджети. Проектът „Енергийно обновяване на българските домове“ стартира през юли 2012г. и към момента за Югоизточен район на планиране са подадени над 30 заявления за интерес, като за Стара Загора те са 11. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 75% от стойността на цялата инвестиция за съответното жилище. Възможните мерки, които са допустими по проекта са подмяна на прозорци, изолация на стени и покрив, реконструкция и модернизация на общи отоплителни инсталации и др. На 100% се покриват разходите за техническо обследване на сградата, изготвяне на технически паспорт и извършване на обследване за енергийна ефективност. Проектният мениджър безплатно подпомага сдруженията на собствениците в целия процес от предоставянето на документи за кандидастване по проекта до приемане на извършените строителни работи на жилищната сграда. За Стара Загора избраният проектен мениджър е „Енерджи Сейвинг”ЕООД ,с управител и ръководител на екипа инж.Севдалина Джабарска. Целият комплект документи може да се изтегли от интернет страницата на МРР: www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=5 или в офисът на проектния мениджър „Енерджи Сейвинг”ЕООД, гр. Стара Загора, ул. „Уилям Гладстон“ 6-16, офис 3, тел. 042 600 955.

   

0 коментарa

Виж още