Подписаха Меморандум за споразумение по пилотен проект „Странджа”

Подписаха Меморандум за споразумение по пилотен проект „Странджа”

Днес по време на среща, организирана от областния управител Константин Гребенаров, се подписа Меморандум за споразумение, с който Правителството изразява политическата си воля и дава институционалната си подкрепа за реализиране на пилотния за България Проект за местно развитие „Странджа”. Съгласно изискванията на Съвета на Европа и Европейската комисия, за да стартира проектът, той трябва да бъде подкрепен от заинтересованите министерства. В тази връзка днес под Меморандума за споразумение подписи поставиха Иван Ценов – зам.-министър на физическото възпитание и спорта, Кольо Колев – директор на Регионалната служба по заетост (представител на МТСП), Бойчо Георгиев – директор на Регионална инспекция по околната среда и водите (представител на МОСВ), Мариела Червенякова (представител на МРРБ), с което се направи и първата крачка по пътя за реализирането му. Пилотните проекти за местно развитие са един от компонентите на Регионалната програма за културно и природно наследство в Югоизточна Европа. Освен в България, подобни пилотни проекти се изпълняват в Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия и Косово. Пилотната територия, избрана да представи България, обхваща по-голямата част от българска Странджа и по-конкретно общините Малко Търново, Царево и Средец. Проектът представлява един експериментален и иновативен подход за местно развитие, базиран на съхраняването, развитието и популяризирането на местното наследство и ресурси с активното участие на местните заинтересовани страни. Основната му цел е приемането на устойчива стратегия за развитие на регион Странджа, която да използва потенциала, културните и природни дадености на региона. Очаква се тя да бъде изготвена и приета в края на 2013 година. В срещата участие взеха зам.-областният управител Златина Дукова, Илиян Янчев – кмет на Малко Търново, Георги Лапчев – кмет на община Царево, Милена Чечева – зам.-кмет община Средец, както и общинските координатори по проекта. Всички те заявиха готовността си да обединят своите усилия и да работят за реализацията му. “Странджа е най-голямата защитена природна територия в България и важна част от облика на област Бургас, ето защо съм готов да подкрепя всяка добра инициатива, която ще спомогне да бъде максимално развит потенциала на региона”, заяви областният управител Константин Гребенаров.

   

0 коментарa

Виж още