Подписват договора по водния проект на Стара Загора за 39 млн. лв.

Подписват договора по водния проект на Стара Загора за 39 млн. лв.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров и министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще подпишат днес договор за изпълнение на "Интегриран воден проект за Стара Загора" на стойност 39 млн. лева по ОП "Околна среда". Проектът включва строителство на нова канализационна мрежа в съответствие с капацитета на ПСОВ и канализационна мрежа в с.Богомилово. Срокът за изпълнението му е до края на 2014 г. Подписването ще се състои в 9.45 ч в Калиста Спа Хотел на Старозагорските минерални бани. След подписването на същото място ще се проведе Дванадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОП "Околна среда 2007-2013 г.", на което ще бъде представен физическият напредък по програмата, както и одобрен Годишният доклад за напредъка за 2011 г. В програмата са включени още: представяне и одобряване на допълнение към ОПОС: определяне на ПУДООС като конкретен бенефициент по програмата, представяне и одобряване на критерии за оценка във връзка с процедура за предоставяне на БФП на ПУДООС за закриване на депа, представяне на концепция за програмиране на следващия програмен период и представяне на проекти по програмата.

   

0 коментарa

Виж още