Подписка в подкрепа инж.Румен Райков събират работниците и служителите на „В и К” ЕООД Стара Загора

Подписка в подкрепа инж.Румен Райков събират работниците и служителите на „В и К” ЕООД Стара Загора

Подписка в подкрепа на Управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Стара Загора инж.Румен Райков събират работниците и служителите във връзка със освобождаването му от длъжност. "Колективът на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Стара Загора изразява своята безрезервна подкрепа за Управителя инж.РУМЕН ТЕНЕВ РАЙКОВ. Румен Райков е управител в дружеството от м.02.2006г. Той се доказа като един от най-добрите специалисти в сектора „ВиК”. В резултат на неговото професионално ръководство жителите на гр.Стара Загора забравиха завинаги тежкия воден режим, на който бяха подложени повече от 20 години. Румен Райков през цялото време е работил като добър стопанин в търговското дружество за повишаване на ефективността от работата, за понижаване на разходите, принципен, диалогичен с колегите и обществеността. Изразяваме категоричното си възмущение и несъгласие с предприетите действия за смяна на инж. Румен Райков като управител. Считаме, че Вашето решение е крайно неудачно и безпринципно. Работниците и служителите на „В и К” ЕООД Стара Загора настояваме да преразгледате решението си. Заставаме в подкрепа на управителят инж.Румен Райков и обявяваме готовност за СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ в съответсвие със закона."

   

0 коментарa

Виж още