ПОЗИЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СДС ОТНОСНО БЮДЖЕТ 2011 - БЮДЖЕТ НА ХРОНИЧНИЯ ДЕФИЦИТ

ПОЗИЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СДС ОТНОСНО БЮДЖЕТ 2011 - БЮДЖЕТ НА ХРОНИЧНИЯ ДЕФИЦИТ

През следващата година ще има силен натиск за допълнителни разходи, предвид приближаващите избори, поради което овладяването на дефицита ще бъде изключително трудно. Буферът в приходната част може да се окаже недостатъчен, ако НАП не подобри събираемостта. Има сериозна опасност 2011г. да бъде третата поредна година с дефицит над 3 процента, което прави проблема хроничен. Пряко следствие ще е ударното увеличаване на държавния дълг, което не се е случвало през последните 20 години. Държавата продължава да се спуска по нанадолнището в посока дефицит – дълг, дефицит – дълг. Това ще доведе до повишаване на лихвите, нарастване на безработицата, бягство на инвеститори. През 2011г. правителството ще харчи близо 5,5 млрд. повече, отколкото през 2007г. преди кризата. Този бюджет изглежда все едно правен от предишното правителство, т.е пари има, но те се харчат неправилно. През първата година и половина от своето управление ГЕРБ не извърши необходимите реформи. Не намали разходите, включително административните, поради което техния размер остава почти същия и през 2011г. Пари за реформите в заявените като приоритетни – здравеопазване, образование, култура, наука, и съдебна власт - не са предвидени, което създава реална опасност от пълен отказ от решаването на проблемите в тези сектори. Парите за капиталови разходи на всички общини в България са близо 4 пъти по–малко от средствата предвидени за подслушване. Няма ясен план за развитие на децентрализацията в България. Предложението за увеличаване на пенсионните осигуровки ще има изключително негативно влияние върху пазара на труда, ще увеличи безработицата и сивата икономика. СДС предупреждава: продължаването на хроничния дефицит ще доведе до увеличаване на ДДС и до премахване на плоския данък. Това ще е пагубно за българската икономика и българските домакинства. Какво предлага СДС: 1. Въвеждане на фискален борд. СДС вече внесе изменения на Закона за устройство на държавния бюджет, с които се въвеждат гаранции за запазване на финансовата стабилност. Основната идея на тази мярка е, че от 2013г. правителството трябва да покрива разходите със събираните приходи и да балансира бюджета. Това ще е категоричен знак, за всички местни и чужди инвеститори, че България остава надеждна, стабилна и предвидима. 2. Да не се увеличава данъчно - осигурителната тежест. 3. Преглед на ефективността на разходите, включително административните. Особено наложително е провеждането на тест на работата на администрацията, както подобен бе направен за банковия сектор и решително намаляване на неефективните харчове и пренасочване на средства към финансиране на реформите в здравеопазването, съдебната власт и други приоритетни сектори. Тази мярка ще позволи дори увеличаване на заплатите на една по-малка, но работеща администрация. 4. Решителни мерки за спиране на контрабандата (особено на цигари). 5. Изразходване на парите за здравеопазване само по предназначение. Крайната цел е повишаване на качеството и бързината на обслужването. 6. Ясен план за децентрализация чрез повишаване на финансовата независимост на общините и въвеждане на второ изборно ниво на местно самоуправление. Финансиране като делегирана държавна дейност на социалните услуги, разкрити от общините и одобрени от МТСП. 7. Намаляване на данъка за едноличните търговци от 15% на 10% и намаляване на данъка върху дивидентите от 5 на 1%. Това ще позволи на фирмите вместо да намаляват персонала си да назначават нови работници. 8. Окончателното спиране на проекта „Белене” и спестяване на данъкоплатците на 10 млрд. евро, както и на Бургас-Aлександруполис, предвид огромните екологични рискове за района на Бургас. 9. Намаляване на парите за подслушване с 50 млн. лв. и с тези средства да се назначат нови полицаи за охрана на малки населени места.

   

0 коментарa

Виж още