Поименно гласуване на общинските съветници по въпроса за депото за отпадъци край с.Ракитница

Поименно гласуване на общинските съветници по въпроса за депото за отпадъци край с.Ракитница

На заседание на Общински съвет-Стара Загора на 25 ноември /четвъртък/ по т.1 от Дневния ред – „Промяна на предназначението на имоти- публична общинска собственост за изграждане на обект „Регионално съоръжение за третиране на отпадъците за регион Стара Загора”системата за гласуване отчете следните резултати: - гласували „за” – 29 общински съветници – Александър Желязков, Анелия Василева, Антоанета Масленска Паскова-Паскова, Антон Андонов, Борислав Бонев, Венелин Каравичев, Ганко Ганев, Дарина Гайдарова, Димитър Джелебов, Иван Иванов, инж.Георги Георгиев, Кристиян Петков, Любка Иванова, Мариана Кръстева, Мария Колева, Марияна Димова, Методи Пенчев, Недялко Ангелов, Николай Шопов, Олег Стоилов, Румен Димитров, Румяна Присадашка, Светла Карастоянова, Светлана Иванова, Станимир Проданов, Тенчо Руканов, Тодор Николов, Христо Асенов, Христо Бонев - гласували „против” – 8 общински съветници – Бойчо Биволарски, Георги Георгиев, Георги Трендафилов, Златена Ангелова, Иван Маджаров, Светломир Желязков, Спас Пашов, Таня Георгиева - гласували „въздържал се” – 6 общински съветници – Борис Боричев, Дамян Георгиев, Донка Черковска, Светлана Георгиева, Соня Митевска, Стефан Пенев - не са гласували – 8 общински съветници – Валентин Вълков, Галин Михайлов, Георги Гьоков, Живко Танев, Ивайло Иванов, Михаил Михайлов, Николай Миков, Юсни Ибрям. Гласувалите не достигнаха до квалифицирано мнозинство от 34 души, за да приемат предложението за промяна на собствеността на 100 дка земя край село Ракитница. Там трябва да се обособи площадка от 400 дка за изграждане на Регионално съоръжение за третиране на битови отпадъци. Община Стара Загора е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците, което има инвестиционно намерение за изграждане на съоръжението. То е съобразено с изискванията на европейската директива и с българското законодателство и ще бъде изградено с 52 млн. лв. безвъзмездно осигурени по Оперативна програма Околна среда на ЕС. В сдружението влизат всички общини от Старозагорска област и община Твърдица, които ще използват новото съоръжение. Срокът, в който трябва да се изгради е април 2014 г. В момента, в който влезе в експлоатация, ще бъде загробено старото сметище на Мандра баир, което не отговаря на никакви екологични изисквания и срокът му на използване изтече през юли 2009 г. Стара Загора и другите 11 общини няма къде да изхвърлят боклука си, защото капацитетът на депото в Шишманци е изчерпан. От 1 януари реална е опасността да няма къде да извозваме сметта, таксата за нея да се вдигне неколкократно, а и за изграждане на съоръжение общините ще трябва да осигурят собствени средства.

   

0 коментарa

Виж още