Помощ за деца в риск

Помощ за деца в риск

Гражданско сдружение”Алтернатива 55 ” приключва работата си по проект Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск и семействата им. Проектът е за 17 месеца и се финансира от ЕС и правителството. ”Този срок е изключително кратък, за да осъществим целите, които си поставяме с него”, сподели ръководителят на проекта Анастасия Василева. До сега помощ са потърсили 45 деца и техните родители. “За нас е много важна работата с родителите , защото след приключване на обучението в центъра те ще имат насоки за това как да помогнат и занапред на своите деца”, допълни Василева. В центъра работят специалисти , които провеждат индивидуални занимания-логопеди, педагагози, терапевти. Усилията са насочени към преодоляване на дефицитите , които имат децата .Те са насърчавани да извършват редица социални дейности , да общуват със своите връстници , да посещават различни институции. В момента 12 асистенти се грижат за възрастни тежко болни хора, допълни Анастасия Василева. Гражданско сдружение “Алтернатива 55 “ е партньор по проект на Община Раднево, чрез който се изгражда Дневен център за деца в риск от 3 до 7-годишна възраст. …А крайната цел на подобни проекти е да се научим ,че различността ни обединява…

   

0 коментарa

Виж още