Последните три нови тролейбуса тръгват по градските линии на Стара Загора от петък

Последните три нови тролейбуса тръгват по градските линии на Стара Загора от петък

Последните три от общо осем тролейбуса, които Стара Загора придобива по проект на оперативна програма "Околна среда", влизат в експлоатация от 14.11.2014г. Те предлагат отлични условия за комфортно пътуване – климатизация, ниска платформа, платформа за инвалиди и детски колички, гласово назоваване на всяка спирка. Модерните превозни средства са съвместно производство на „Соларис", Полша и „Шкода електрик", Чехия. Новият подвижен тролейбусен състав се експлоатира от общинското дружество „Тролейбусни превози" ЕООД. Екологичните превозни средства са доставени по проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Варна, Бургас, Стара Загора и Плевен“, финансирани по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт по приоритетна ос 1 на ОП "Околна среда 2007-2013г.“. Тролейбусите са на стойност 7,5 млн. лв., предоставени безвъзмездно по проекта, поради което не струват нито лев на общинския бюджет. Кметът Живко Тодоров подписа на 06.11.2013 год. договора за изработване на тролейбусите, а първите два пристигнаха на 22.07.2014 г. Те имат допълнителен двигател с вътрешно горене. С негова помощ тролейбусите ще имат възможност да продължат да се движат по маршрута си при проблеми с въздушно- контактната мрежа, при инциденти на пътя или при извършването на ремонтни дейности Скоро ще бъде избран доставчикът на още 14 тролейбуса, с които градът ще се сдобие по проекта за интегриран градски транспорт, който Община Стара Загора реализира по Оперативна програма „Регионално развитие“. По този начин изцяло ще бъде обновен тролейбусният парк на града.

   

0 коментарa

Виж още