Потребител в мрежата срещу пръстовите отпечатъци: Отказ за преглед ще бъде убийство!

Потребител в мрежата срещу пръстовите отпечатъци: Отказ за преглед ще бъде убийство!

Пореден потребител в социалната мрежа остро разкритикува новите промени в здравната система. Според реформата въведена от здравния министър- Петър Москов, снемането на пръстови отпечатъци е с цел улеснение при приемането на пациент в болница. По данни на здравния министър, след въведените промени, това би следвало да става по-бързо, от колкото преди. 

Вече една година, обаче потребителят Даринка Кирова се бори срещу снемането на пръстови отпечатъци. Самата тя не одобрява решението на здравния министър, а като причина неведнъж изтъква факта, че според нея те ще се ползват за съмнителни цели. 

Днес Кирова публикува и официална декларация в социалната мрежа, чрез която се отказва публично от удостоверяването на личността ѝ чрез пръстов отпечатък. В своята декларация тя посочва, че при платени здравни осигуровки, държавата няма право да ѝ откаже лечение. А подобен отказ от НЗОК ще бъде прието като дискриминация и с цел летален изход.

Ето какво публикува Кирова, публикуваме без намеса:
 

Долуподписаната , Даринка Ангелова Кирова , декларирам, че отказвам категорично да дам пръстови отпечатъци, наречени от НЗОК – електронна автентификация която се генерира въз основа на сканиране на произволни точки от пръст на ръка на ЗОЛ, се сравнява с УИН от информационната система по ал. 1. - , които по същество са биометрични данни, защитени от Конституцията на РБ, чл 29 , във връзка с чл 7; чл 32 и чл 52; чл 56 и чл 57 ; също от Конвенцията за правата на човека – чл 8, чл 14, както и чл 4 от ЗЗЛД. В Решението от 31.03.2016 г- чл38 – никъде не се споменава за алтернативен метод, с което се нарушават не само правата ми на гражданин на България, но и се застрашава здравословното ми състояние, тъй като НЗОК и МЗ – отказват да ми предоставят медицински услуги , на нормално здравно осигурено лице. Чл. 56. Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник. Чл. 57. (1) Основните права на гражданите са неотменими. (2) Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други.

Решението :чл38 (3) Здравноосигуреното лице потвърждава оказваната му БМП чрез електронна автентификация по реда на ал. 1, при която кодът, който се генерира въз основа на сканиране на произволни точки от пръст на ръка на ЗОЛ, се сравнява с УИН от информационната система по ал. 1. (4) Регистрацията и електронната автентификация в информационната система по ал. 1 се извършват за всяко здравноосигурително събитие: 1. при лечение по КП и КПр – при постъпване и напускане на лечебното заведение – изпълнител на БМП; 2. при лечение по АПр – еднократно за всяка извършвана процедура; 3. при отпускане от болничната аптека на изпълнителя на БМП на лекарствени продукти за лечение/продължаване на лечението на злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания, както и на опиоидни аналгетици по АПр № 7, за извънстационарни условия – еднократно при всяко отпускане на лекарствен/и продукт/и. (5) В случаите, когато ЗОЛ постъпва в животозастрашаващо състояние в лечебното заведение – изпълнител на БМП, регистрацията и електронната автентификация в информационната система по ал. 1 се извършват до момента на........ АЗ НЕ СЪМ ПРЕСТЪПНИК

ДЕКЛАРИРАНИЯТ ОТ МЕН ОТКАЗ ДА СЕ СЧИТА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН И КАТЕГОРИЧЕН .СЪЩИЯТ ДА ВАЖИ И СЕ ПОЛЗВА ПРИ ВСИЧКИ ИЗБРОЕНИ ПО ЧЛ 38 АЛ 4 – 1,2,3 ,И АЛ 5. Всеки отказ , за признаване на Декларираното от мен , да се смята за нарушение на правата ми като пациент и при влошаване на здравния ми статус, или при невъзможност за ползване на утвърдените медицински практики по мои заболявания- да се счита, че НЗОК, МЗ – ПРЕДНАМЕРЕНО МЕ ДИСКРИМИНИРА С ЦЕЛ – ЛЕТАЛЕН ИЗХОД , за което да се търси Наказателна отговорност от тези институции, включително международна

1.11.2016 г -


Припомняме, че преди дни в гостуването си в предаването "Тази събота" излъчвано по БТВ, здравният министър Петър Москов оточни, че всеки може да откаже да даде своя пръстов отпечатък.

В такъв случай, той ще бъде пренасочен към място, на което да плати карта за лечебното заведение. Това, обаче няма да бъде покрито от здравната каса. 

 

   

0 коментарa

Виж още