Почват проверки за тежък труд в строителството и търговията

Почват проверки за тежък труд в строителството и търговията

Около 200 фирми в Старозагорска област ще бъдат проверени в рамките на кампанията "Ръчна работа с тежести" в икономическите дейности "Търговия" и "Строителство" на Главна инспекция по труда, съобщи Камен Маринов, директор на областната структура. Общата й продължителност е три месеца, но работата е в два етапа. През септември и октомври ще се проверяват фирмите, а през ноември ще се правят последващи проверки, за да се проконтролира изпълнението на дадените предписания, уточни той. В национален мащаб ще бъдат проверени 850 фирми в сферата на търговията и 580 - на строителството. Кампанията е част от европейската инициатива на Комитета на старши инспекторите по труда (SLIC). Предмет на проверки са строителните и търговските обекти, защото там ръчната работа включва тежко физическо натоварване, водещо често до мускулно-скелетни увреждания, които пък са в основата на редица професионални заболявания. Според статистиката 24% от работещите в Европа се оплакват от болки в гърба или кръста, а 22% - в мускулите. В новоприсъединените страни обаче хората с подобни страдания са повече - 39% и респективно 36%. Половината от предсрочните пенсионирания в Европа са причинени от патологични изменения на гръбначния стълб. 15% от всички случаи на невъзможност за упражняване на трудова дейност са свързани с увреждания на гръбначния стълб. Освен страданието, трудовата неспособност и финансовите загуби за работника, тези увреждания генерират високи разходи за работодателите и националната икономика. С цел намаляване на ръчната работа с тежести в страните от ЕС е проведена кампанията "Облекчете товара", обхващаща секторите "Транспорт" и "Здравеопазване". Тя бе насочена към повишаване на информираността на работещите за рисковете в работата им и да се предложат решения, водещи ако не до избягването, поне до значителното намаляване на ръчната работа с тежести. Кампанията, която сега започва, ще се проведе по утвърдени критерии за всички европейски страни, което дава възможност да се направи съпоставка на състоянието в различните държави и да се популяризират добрите практики.

   

0 коментарa

Виж още