Почиваме 4 дни за Гергьовден 2010 г.; дните на неправославните религиозни празници;

Почиваме 4 дни за Гергьовден 2010 г.; дните на неправославните религиозни празници;

Правителството обяви 7 май 2010 г. – деня след Гергьовден, за почивен, а 15 май – събота, за работен. Това се прави, за да не се прекъсва работната седмица, тъй като Денят на храбростта и Българската армия догодина е в четвъртък, съобщиха от правителствената информационна служба. За да се съчетае работният ден 31 декември (петък) с официалния празник за страната – 1 януари, правителството обяви и последният ден от 2010 г. за почивен. Работен ден ще бъде 11 декември (събота). По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2010 г. на вероизповеданията, различни от православието. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците от тези вероизповедания могат да ползват по свой избор част от платения си или неплатен годишен отпуск за религиозните празници. Празниците на Католическата църква у нас са 5 април – вторият ден на Възкресение, 29 юни – “Св. Св. Апостоли Петър и Павел”, 1 ноември – “Вси Светии” и 8 декември – Непорочното зачатие на Света Богородица. Мюсюлманското вероизповедание ще празнува Рамазан байрам на 9 и 10 септември и Курбан байрам на 16 и 17 ноември. За религиозната общност на евреите в България празниците са на 30 март – Песах, 9 септември – Рош Ашана, 18 септември – Йом Кипур, и 23 септември – Сукот. Арменската апостолическа православна църква ще празнува Бъдни вечер и Рождество Христово на 5 и 6 януари, Св. Вартананк на 11 февруари, Велика събота на 3 април, Великден на 4 април. Празничните дни за обществото „Бяло братство” са 22 март – Ден на пролетното равноденствие, Съборните дни – 12 юли и 19 август, и Денят на кончината на Учителя – 27 декември. Последователите на Църквите на адвентистите от Седмия ден ще почиват четири съботи, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни. Празници за Бахайската общност са 21 март – “Ноу-Руз” (Бахайска Нова година), Празник “Резван” на 21 април, Обявяване мисията на Баб на 23 май и Рождението на Бахаулла на 12 ноември. Празници за Общество Кришна съзнание са Гаура Пурнима на 28 февруари, Нрисимха Чатурдаши на 26 май, Ратха Ятра – на 13 юли, и Кришна Джанмащами на 2 септември. Диамантен път на будизма – България, ще празнуват на 14 февруари Тибетската нова година (Лосар), на 21 март – Ден на чудесата на Буда Шанямуни, на 2 май - Весак (ден на раждане, просветление и паранирвана на Буда Шакямуни), а на 7 юли – първо преподаване на Буда Шакямуни. Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоминанието за смъртта на Исус Христос на 30 март. За празници на Съюза на Евангелските Петдесятни църкви в България са определени 24 и 25 май – Петдесетница и Свети дух, и 31 октомври – Денят на Реформацията. За празници на Будистката общност в България са определени 27 май – Денят на Буда (Весак), 14 февруари – Будистката нова година, 26 юли – Денят Дхарма и 8 декември – Денят Бодхи.

   

0 коментарa

Виж още