Почти 7 млн. лв. от европроекти очаква Камено

Почти 7 млн. лв. от европроекти очаква Камено

Сериозни постъпления по вече спечелени проекти очаква община Камено през тази година. Почти 4 млн. лв. ще са парите от проект по програмата „Регионално развитие на градската среда". С тези средства ще бъдат асфалтирани улици, подменени бюрдюри и тротоари в десет основни градски зони, също озеленяване и подмяна на улично осветление с енергоспестяващи лампи. Вторият сериозен проект на стойност над 3 млн. лв.е свързан със смяната на водопровод и изграждане на пречиствателна станция в село Кръстина. Със 7 226 039 лв. ще разполага община Камено през настоящата година. Кметът Стефан Бонев и неговият екип планират 3 003 553 лв. от цялата сума да бъде осигурена чрез собствени приходи. Средствата за строителна програма на общината ще са в размер на 924 281 лв. През настоящата година ще бъдат осигурени средства за основен ремонт на важни инфраструктурни обекти, между които са пътят „Черни връх - Полски извор", пътят „Русокастро -Константиново" и Дом за възрастни с умствена изостаналост. От общинското ръководство гарантират, че през 2012 год. ще осигурят необходимите средства за ремонт на образователната инфраструктура в четирите водещи учебни заведения и за обезпечаване на столовото хранене на учениците с целодневен учебен процес.

   

0 коментарa

Виж още