По-висока безработица в северните общини

По-висока безработица в северните общини

Увеличение на безработните през март, в сравнение с предходния месец, в общините Казанлък, Гурково и Николаево отчитат специалистите от Бюрото по труда в Казанлък. Общият брой на безработните в региона за този период е 3883, а в Казанлък - 2130. Относителният дял на безработните младежи е твърде висок, независимо от факта, че специалистите от Дирекцията в Казанлък отчитат тенденция на намаление с 1.6 пункта спрямо същия период на миналата година. С 85 са се увеличили през март регистрираните безработни в сравнение с февруари. Увеличение регистрират предимно общините Казанлък, Гурково и Николаево. Така общият брой на безработните в края на март в региона е 3883 души, а равнището на безработицата - 6.81 процента. 2130 е броят на безработните в община Казанлък, при 40 045 души икономически активно население. През март най-голям е относителният дял на безработните над 55 години - 15.6 процента.

   

0 коментарa

Виж още