По-малко малолетни са работили това лято

По-малко малолетни са работили това лято

С около една четвърт е намалял броят на работодателите, поискали разрешение за наемане на работа на лица под 18 години за осемте месеца на 2008 година, в сравнение със същия период на миналата година, съобщи Йордан Йорданов, юрист в дирекция "Областна инспекция по труда". За осемте месеца на 2007 г. са били подадени 208 молби и са дадени 203 разрешения. През тази година са поискани 160 разрешения и са дадени 156. Броят на децата под 16-годишна възраст, за които също е искано разрешението на инспекцията, се запазва - 9, всички те са били одобрени и миналата, и тази година. При направените проверки от контролния орган са установени 6 нарушения, а миналата година са били 8. "Става въпрос за наемане на работа без разрешение на Инспекцията по труда, което освен че е нарушение на трудовото законодателство, е престъпление по смисъла чл.192 от Наказателния кодекс и освен административни санкции, по преценка на прокуратурата може да се наложи и съдебно наказание. Случаите са предадени на прокуратурата", каза Йордан Йорданов. Според него основната причина за намаляването на хората, искащи разрешение за наемане на работа на ненавършили 18 години лица, е усложненият разрешителен режим. Увеличени са изискванията, на които те трябва да отговарят, изисква се набор от 11 различни документа и ако работодателят не отговаря на едно от условията, получава отказ. Повечето от младежите до 18 години се наемат за летния сезон, най-вече в сферата на обслужването и търговията. "Добре е и самите деца, и родителите им да знаят какви са правата им. Работният ден трябва да бъде 7-часов, за нощен труд при децата се смята положеният след 20, а не след 22 часа, както е при възрастните. Освен това, колкото и малко да е времето, в което работят, те имат право на отпуск и когато напускат работа, трябва да им бъде изплатено полагащото се възнаграждение, защото, за да го ползват, трябва да имат 8 месеца стаж", поясни юристът. Сред документите, които работодателите трябва да представят, са длъжностна характеристика за всяко работно място, резултатите от оценката на професионалния риск, на който може да бъде изложено наетото лице, актуални протоколи от контролните замервания на факторите на работната среда, списък с осигурените мерки за защита на здравето и безопасността на непълнолетните. В случаите, когато става въпрос за деца между 14 и 16 години, се изисква и писмено съгласие от родител, попечител или настойник. Глобата при установено нарушение от страна на работодател е от 1500 до 5000 лв., а за длъжностно лице - от 250 до 1000 лв. През август инспекторите по труда са направили общо 107 проверки и са установили 416 нарушения. Издадени са 14 акта за административно нарушение - по равен брой за нарушения на трудовото законодателство и на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Въз основа на тези актове след допълнителни проверки се издават и наказателни постановления.

   

0 коментарa

Виж още