По повод празника Сирни заговезни Пожарна безопасност - Благоевград апелира към гражданите

По повод празника Сирни заговезни Пожарна безопасност - Благоевград апелира към гражданите

По повод празника Сирни заговезни, с цел осигуряване безопасността на населението и недопускане на инциденти, ОУПБЗН-Благоевград апелира за спазване на следните мерки за безопасност от страна на гражданите: Да се устройват огньове на определените за целта места Да не се използват за горими материали - полимери, пластмаси, каучук /автомобилни гуми/. Да не се оставят без надзор запалени огньове. Да не се устройват огньове в близост до горими конструкции и предмети /жилищни сгради, автомобили/. В близост до огньовете да не се оставят без наблюдение малки деца. Да не се използват леснозапалими течности или горими течности /бензин, нафта/ при възпламеняването на огньовете. При усложнени метеорологични условия /силен вятър/ да не се възпламеняват огньовете или да се предприемат мерки по прекратяване на горенето. След прекратяване на горенето да се отстранят всички предпоставки от евентуално възобновяване. Да се прекрати горенето до 21.00ч по заповед на кмета на община Благоевград – за община Благоевград. При възникване на пожар своевременно да се уведомяват органите на ПБЗН на тел 112.

   

0 коментарa

Виж още