По програма на МОСВ са изградени 27 регионални депа за отпадъци, 6 са в процес на изграждане

По програма на МОСВ са изградени 27 регионални депа за отпадъци, 6 са в процес на изграждане

По програмата на Министерството на околната среда и водите за изграждане на регионални депа до 2013 г. в страната трябва да бъдат изградени 55 съоръжения, каза министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров при презентацията на програмата на работна среща „Регионалните депа – част от системата за интегрирано управление на отпадъците в България”, която се провежда в НДК, предаде репортер на Агенция “Фокус”. Към момента изградени и действащи са 27 депа. В процес на строителство са 6 обекта и на различен етап от процеса на изграждане и съглусавателни процедури са 21 депа. „Интегрираният проект за управление на отпадъците на София има специален статут. По тази тема се работи активно между Министерски съвет, МОСВ и Столична община. Ако заводът за отпадъци на София бъде изграден по Оперативна програма „Околна среда” на ЕС, тогава кофинансирането от държавата трябва да бъде по-сериозно. Друга възможност за неговото изграждане е чрез публично-частно партньорство, като по този начин кофинансирането от страна на държавата ще бъде по-малко, но ние сме отворени и за двата начина на изграждане на завода и няма да допуснем налагане на санкции от страна на ЕС на България”, каза Джевдет Чакъров. В момента се изграждат депата в Смолян, Ловеч, с. Шишманци, Перник, Златица и Елхово. До нова година трябва да започне строителството на съоръженията в Кърджали, Ботевград, Ямбол, Габрово, Кочериново, Костинброд и Плевен. За депата, които ще бъдат изградени в Бургас, Видин, Провадия и Пазарджик трябва да се приключат дейностите по ОВОС. За началото на 2009 г. е предвидено започване на строителство на съоръженията във Варна, Велико Търново, Левски, Бяла, Луковит, Костенец и Стара Загора. Изоставащи в подготовката за изграждане са депата в Добрич, Пазарджик, Провадия, Видин, Малко Търново и Разлог. За реализиране на програмата на МОСВ за изграждане на депата за битови отпадъци за периода 2009-2013 г. са заделени 290 млн. лева, за изграждане на инсталации за третиране на отпадъци – 300 млн. лева, за закриване на вече съществуващи депа – 296 млн. лева, за почистване на нерегламентирани сметища – 10 млн. лева, за инсталации и претоварни станции – 70 млн. лева, за инсталации за третиране на строителни отпадъци – 40 млн. лева, за съоръжения за третиране на биоразградими отпадъци – 52 млн. лева.

   

0 коментарa

Виж още