Правителството отчуждава части от имоти – частна собственост, за реконструкцията и електрификацията на жп линията Пловдив - Свиленград

Правителството отчуждава части от имоти – частна собственост, за реконструкцията и електрификацията на жп линията Пловдив - Свиленград

С две решения, взети на днешното заседание, правителството отчужди части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за реконструкцията и електрификацията на ж.п. линията Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч, Фаза 1: Крумово – Първомай. Ще бъдат засегнати земеделски земи, намиращи се в землищата на с. Крумово, община Родопи, с. Виница и гр. Първомай, община Първомай, където със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството са одобрени изменения на парцеларните планове. Финансирането на процедурата по отчуждаване се осигурява от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Решенията на Министерския съвет може да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от обнародването им в „Държавен вестник”.

   

0 коментарa

Виж още