Правителството предлага за ратификация две заемни споразумения със Световната банка

Правителството предлага за ратификация две заемни споразумения със Световната банка

Правителството одобри подписаните на 18 ноември 2008 г. две заемни споразумения със Световната банка и предлага на Народното събрание да ги ратифицира, съобщиха от правителствената информационна служба. Те са на обща стойност 141,7 млн. евро и са насочени към укрепване на интеграцията ни в Европейския съюз и повишаване на жизнения стандарт в страната. Подкрепата е по Стратегията на банката за партньорство със страната ни, утвърдена през юни 2006 г. Заем II за развитие на политиките – институционална реформа в социалните сектори (DPL II), по който Световната банка предоставя 101,7 млн. евро, ще подпомогне реформите в секторите здравеопазване, образование и социална защита. Той е насочен към подкрепа на политики за увеличаване на заетостта; полагане на основите за дългосрочно нарастване на производителността чрез насърчителни мерки за откриване на нови работни места и подобряване качеството на образованието; повишаване на фискалната устойчивост чрез по-ефикасно подобрение на социалния сектор. Очаква се тези мерки да допринесат за ускоряване на процеса на сближаване с политиките и стандартите на ЕС, както и за по-добро здравеопазване, образование и социални услуги. Вторият проект, подкрепен от Световната банка, е за социално включване. Той е за 40 млн. евро, а целта му е подобряване на предучилищната подготовка на децата под 7 години. Насочен е главно към маргинализирани семейства и тези с нисък доход (включително деца с увреждания и други специални нужди). Световният опит показва, че програмите за образование в ранна детска възраст са най-ефективната мярка за засилване на социалното включване.

   

0 коментарa

Виж още