Правителството прехвърли на община Русе бивш имот на Министерството на транспорта

Правителството прехвърли на община Русе бивш имот на Министерството на транспорта

Правителството прехвърли на община Русе бивш имот на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, намиращ се в кв. „Образцов чифлик” в града. Теренът от 41,6 дка е застроен с три сгради за транспорт. В него се намират стоманобетонов водоем и ж. п. клонове. Целта на местната власт е да използва имота за изграждане на логистичен и високотехнологичен център, в който ще се извършват транспортни, спедиторски и дистрибуционни дейности. С реализацията на проекта ще се създадат условия за привличане на чуждестранни инвестиции в областта на транспорта, спедицията и леката промишленост, което от своя страна ще спомогне за откриване на нови работни места в града.

   

0 коментарa

Виж още