Правителство промени от публична в частна държавна собственост статута на два имота в Бургас

Правителство промени от публична в частна държавна собственост статута на два имота в Бургас

Имот на МВР с аналогично предназначение в Бургас беше предоставен безвъзмездно на местните власти. Едноетажната сграда в Морската градина ще бъде използвана от общината за изграждане на интерактивен атракцион. За реализирането му общината ще подготви проектно предложение „Подземният град“, с което ще кандидатства за финансиране по европейски програми. С друго решение правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на имот в местността „Кротиря” край Поморие. Теренът от 56 дка е застроен с 21 сгради и шест подземни съоръжения. Промяната в статута ще позволи използването на имотите за стопански цели.

   

0 коментарa

Виж още