Право на отговор по повод на статията „Унизиха общинските съветници от ГЕРБ-Гълъбово“

Право на отговор по повод на статията „Унизиха общинските съветници от ГЕРБ-Гълъбово“

До Редакцията на в.”Старазогарски новини” Гр. Стара Загора До Редакцията на в. „Гълъбовски вести” Гр. Гълъбово Уважаеми редакции, По повод на статията „Унизиха общинските съветници от ГЕРБ-Гълъбово“, поместена в бр.165 /4346/ от 24 август 2012 г. /петък/ на в.“Старозагорски новини“, автор на която е Йовка Николова, се чувствам задължена да обясня причината за неприятното недоразумение. Въпреки всеизвестната „слабост“ на г-жа Николова към Кмета на община Гълъбово, откритата неприязън към цялото общинско ръководство и едностранчивото, тенденциозно отразяване на събитията в общината, които тя непрекъснато демонстрира от страниците на вестника си, искам да отбележа, че заключенията и обобщенията, които тя като автор на статията прави, са крайно прибързани. Надявам се, че писмото ми ще бъде публикувано без промени, така както го изисква законът. Вината за получилото се недоразумение е лично моя и не следва да се търси отговорност от Ръководството на община Гълъбово, тъй като в случая проявих самоинициатива и не съгласувах действията си с тях. Извинявам се от страниците на вестника Ви на всички потърпевши – Кмета на община Стара Загора, общинските съветници от Гълъбово и на Ръководството на община Гълъбово за причинените неприятности. На прибързаните предположения от страна на общинските съветници от ГЕРБ бих могла да отговоря следното: 1. Напомням на г-н Донев - „общински съветник от ГЕРБ и Председател на партията в Гълъбово“, че „За” решението за „Провеждане на конкурс за възлагане обществен превоз на пътници“ в община Гълъбово, Общинският съвет гласува с пълно мнозинство „За“ 17 от 17 членове на Съвета, т.е. предложението на Кмета на общината беше прието и с техните гласове. „Въздържали се“ съветниците от тяхната група гласуваха на следващата сесия, на предложение за промяна на вече взетото от тях решение, съгласно Заповед на Зам.Областния управител на област Стара Загора – г-н Драчев, т.е. те не подкрепиха решението на областна администрация. Моля коректно да се отразяват фактите. 2. Бих искала да успокоя г-н Георгиев, че трудно бихме изгонили от града нашите опоненти/което като извод е твърде елементарно/, т.к. те, общинските съветници от ГЕРБ, с изключение на г-жа Андреева, отдавна, по техен личен избор, го напуснаха. Всеизвестен е фактът, че предпочетоха град Стара Загора като място за живеене и на практика тяхната натрапвана непрекъснато любов към Гълъбово се оказва май само политическо лицемерие. Още веднъж се извинявам за неприятностите, които причиних с необмислените си действия и твърдя, че отговорността за неприятното недоразумение е изцяло моя. Гергана Стоева Връзки с обществеността Община Гълъбово

   

0 коментарa

Виж още