Праховите частици във въздуха в района намаляват

Праховите частици във въздуха в района намаляват

Значително намаляват праховите частици през есенно - зимния период в Стара Загора и региона, сочи доклад на Регионалната инспекция по околната среда и водите. Анализът е изготвен от експертите на регионалната екоинспекция и се отнася за шест месечен период – от началото на октомври миналата година до края на 31 март. Автоматичната станция в Стара Загора е регистрирала 26 денонощия, през които концентрацията е надвишавала средноденонощна норма от 50 микрограма на кубичен метър. За сравнение през миналия есенно - зимен период са регистрирани 69 превишения по този показател. По - малък брой превишения са отчетени и от пункта в казанлъшкото село Ръжена. В 26 дни са отчетени превишения на нормата за фини прахови частици, при 34 за предходния есенно - зимен период. Само през две денонощия са регистрирани превишения на фини прахови частици във въздуха на село Остра могила. Намален е и броят на превишенията и при пунктовете с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ, разположени в Стара Загора, Гълъбово и Раднево. Основен източник на прахови частици за разглеждания период е употребата на твърди горива в битовия сектор, отбелязват в доклада си експертите на Регионалната екоинспекция. Транспортът, чистотата на пътните артерии и промишлените източници допълнително влияят на запрашаването на атмосферния въздух.

   

0 коментарa

Виж още