Преброяването на земеделските стопанства ще приключи в срок

Преброяването на земеделските стопанства ще приключи в срок

Преброяването на земеделските стопанства върви по график и ще приключи в законово определения срок 30 ноември. Това е заключението на шефовете на 28-те областни дирекции „Земеделие”, които организираха работна среща за хода на кампанията и набелязаха дейностите до нейното приключване. Срещата се проведе на 15 и 16 октомври в Трявна. На нея беше изнесен междинен доклад за събраните до момента данни и бяха съпоставени с резултатите от последното преброяване през 2003 г. По предварителни наблюдения голяма част от собствениците на земя, които преди седем години сами са обработвали земята, сега са я отдали под аренда, в резултат на което се получава окрупняване на обработваемите парцели. Силно намалял е и броят на отглежданите животни. Експертите са обсъдили и технически въпроси, свързани с обобщаването на данните и извършването на последващия контрол. До този момент кампанията върви нормално и не са засечени случаи на отказ на информация от страна на анкетирани производители.

   

0 коментарa

Виж още