Преглед на основните теми във варненския печат 6 септември 2012

Преглед на основните теми във варненския печат 6 септември 2012

„Свалиха цените на още 74 лекарства”, е водеща тема в днешния брой на варненския вестник „Черно море”. Още 74 лекарствени продукта имат вече нови, по-ниски цени в резултат на извършените служебни проверки от Комисията по цени и реимбурсиране в периода 14 - 28 август 2012 г. Това е постигнато, след като Комисията е сравнила цените на тези лекарства с цените им в референтните страни. Служебните проверки на Комисията са един от съществуващите механизми за намаляване на цените на лекарствата. Проверката е непрекъснат процес и за всеки отделен лекарствен продукт се извършва при изтичането на 1 година, считано от датата на утвърждаването на неговата цена. Проверяват се всички лекарствени продукти без изключение и без да се извършва какъвто и да било подбор. Постигнатото намаление на цените обхваща лекарствени продукти от различни химико-терапевтични групи. Увеличаването на неграмотността сред ромите представлява огромна опасност за цели поколения, принадлежащи към тази етническа група, пише още вестникът. Мнението е на Нели Кирякова – председател на сдружение „Евроинтеграция”, във връзка с проекта „Осъзнати ранни възможности”, при който в продължение на шест месеца екип от специалисти, запознати с народопсихологията на различни етноси, ще имат възможност да създават подкрепяща среда за деца билингви от район „Одесос”, които са в предучилищна възраст, но не посещават подготвителни групи в детско заведение или училище. Според Кирякова неграмотността сред ромите застрашава цялото общество. Отделението по анестезиология и интензивно лечение към МБАЛ „Св. Анна“ има нов шеф, стана ясно на заседание на комисията по здравеопазване към Общинския съвет. От тази седмица длъжността е поверена на Валентин Власаков - специалист по анестезиология, който дълги години е работил в Германия. Той е син на Власаки Власаков - основателя на анестезиологията във Варна, уточни проф. Анелия Клисарова, която оглавява ресорната комисия към местния парламент. Новината за новото назначение бе обявена по повод писмо от изпълнителния директор на Окръжна болница д-р Веселин Николов. В него се изтъква спешната необходимост от цялостно подновяване на оборудването в отделението по анестезиология. Отчита се, че терористичният акт на Бургаското летище, както и случилите се в близкото минало масови катастрофи изискват Варна да има постоянна готовност за подобни екстремни ситуации. В отделението се лекуват около 720 пациенти всяка година, а персоналът му взема участие в около 9500 спешни и планови оперативни интервенции. Оказва се помощ на критично болни с политравматизъм, сепсис, шок, с респираторна и сърдечна недостатъчност, на пациенти в кома, след удавяне, след реанимация или след тежък инсулт, се отчита още в писмото до ОбС.

   

0 коментарa

Виж още