Преглед на старозагорския печат 24 юли 2013

Преглед на старозагорския печат 24 юли 2013

„Съдът връща "Нелсен Чистота" в Стара Загора”, е водеща тема в днешния брой на всекидневника „Старозагорски новини”. Почистващата фирма "Нелсен Чистота" трябва да се върне да работи в Стара Загора. Това постанови Пловдивският апелативен съд в свое определение от 22 юли т.г. Според него съдът допуска обезпечение на бъдещ осъдителен иск на дружеството против Община Стара Загора за реално изпълнение на задълженията й по сключения на 26 юни 1998 г. Договор за предоставяне на концесия за дейност "Поддържане на чистотата" и Допълнително споразумение към този Договор с No 2170 от 1 ноември 2012 г. Налагат се и обезпечителни мерки. Съдът забранява на Община Стара Загора, чрез кмета Живко Тодоров, да извършва фактически действия, с които да препятства изпълнението на задълженията на "Нелсен Чистота" по концесионния договор. Освен това задължава Общината да съдейства за изпълнение на задълженията на концесионера по този договор, включително чрез незабавно възстановяване достъпа на "Нелсен Чистота" до общинското депо за неопасни отпадъци. Задължава и Общината да забрани на дружеството "Зауба" достъпа до общинското депо за неопасни отпадъци, както и да предприеме необходимите действия по отстраняване на тези съдове на фирмата от местата за сметоизхвърляне. Съдът определя едномесечен срок от връчване на съобщението за предявяване на осъдителен иск на дружеството "Нелсен Чистота" против Община Стара Загора. Производството е образувано по жалба на "Нелсен Чистота" против определение на Старозагорския окръжен съд от 2 юли т.г., който е оставил без уважение искането на сметопочистващото дружество за обезпечителни мерки заради бъдещ осъдителен иск против Община Стара Загора. Апелативният съд обаче е преценил данните по делото и е приел, че става въпрос за бъдещ осъдителен иск на концесионер, за осъждането на концедента (Общината) реално да изпълни онези свои договорни задължения, чието неизпълнение е фактическа пречка за реално изпълнение на концесионера. Според магистратите от решение на Общинския съвет No 759 по протокол No 22 от 29.05.2013 г., единственият посочен и твърдян от Общината факт, който е бил основание (причина) за предприетото разваляне на договора, е "съществено неизпълнение от страна на концесионера "Нелсен Чистота" ООД на задълженията му по чл.2 от Допълнително споразумение към концесионния договор от 26.06.1998 г. Въпросното задължение е в срок от три месеца, считано от сключване на споразумението, концесионерът "да осигури седем броя специализирани автомобили за сметоизвозване с различна кубатура, притежаващи сертификат за екологичност "ЕВРО-4 / ЕВРО-5 и отговарящи на европейските норми и изисквания в областта на екологията", посочва изданието. „Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров: Общината не приема мотивите, ще обжалва определението”, е друг акцент в броя. "Категорично ще обжалваме това решение, не сме съгласни с него", коментира кметът на Общината Живко Тодоров. Според него "Нелсен Чистота" са представили пред съда нотариално заверени протоколи от 30 май, че имат автомобилите, но в Общината такива няма. "Не сме и уведомени, че решението на Старозагорския окръжен съд се обжалва от "Нелсен Чистота" пред Апелативен съд - Пловдив", допълни Тодоров. И още в броя – „Очакват оставките на докторите от ТЕЛК III”. Днес ще се проведе последното заседание на трети ТЕЛК, с ВрИД председател д-р Нели Канева, съобщи за "Старозагорски новини" д-р Живко Желязков, зам.-директор по медицинските дейности на МБАЛ "Киркович" (Университетска). След това изпълнителният директор на болницата и техен работодател д-р Петър Атанасов ще проведе разговор с членовете на комисията. "Очакват се оставките на подведените под отговорност лекари, а от началото на август да започне работа нова ТЕЛК-комисия", каза още д-р Желязков. На 4 юли т.г. бяха арестувани три лекарки и секретарката на ТЕЛК III, заедно с техния посредник. Срещу тях бе повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група, създадена с цел получаване на подкупи и съставяне на документи с невярно съдържание. Разследването продължава от Специализираната прокуратура на Република България в София.

   

0 коментарa

Виж още