Преглед на старозагорския печат 25 юли 2013

Преглед на старозагорския печат 25 юли 2013

„Връщат делото за Ески джамия. Мюфтийството е доказало правоприемност”, е водеща тема в днешния брой на всекидневника „Старозагорски новини”. Делото за собствеността на Ески джамия в Стара Загора се връща в Окръжния съд, за да продължат съдопроизводствените действия по него. Определението е на Пловдивския апелативен съд от 23 юли т.г. Производството е образувано по жалба на Мюсюлманско изповедание против определение от 10.06.2013 г. на Старозагорския окръжен съд, с което е прекратено производството по делото, заради това, че Мюсюлманско изповедание не е легитимно да предявява иск за предаване владеенето върху недвижим имот - култов комплекс "Ески джамия" в град Стара Загора, заедно с прилежащия терен от 529 кв.м, върху който е построена джамията. Освен това се настоява да бъде обезсилен актът за държавна собственост на имота от 13.01.2009 г. Старозагорският окръжен съд прекрати делото с мотива, че ищецът Мюсюлманско изповедание не е представил доказателства за правоприемственост между него и местната мюсюлманска община Стара Загора, за която се твърди, че е управлявала и стопанисвала Ески джамия. Според пловдивските магистрати обаче, дори и в хода на производството ищецът да не докаже приемство, това би могло да доведе до отхвърляне на претенцията, но не и до прекратяване на производството по делото. Става ясно още, че ищецът е представил постановеното вече решение на Софийски градски съд от 04.06.2013 г. за установена правоприемственост. Затова съдът счита, че прекратяването на производството по делото заради легитимност на ищеца е незаконосъобразно. Отменя определението на Окръжен съд - Стара Загора, и връща делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване. „Изящна мозайка с изображение на кантарос откриха археолозите от РИМ”, е друг акцент в броя. Напълно запазено мраморно изображение на кантарос откриха при спасителните разкопки в северната част на Античния форум археолозите от Регионалния исторически музей (РИМ). Според ръководителя на разкопките Димитър Янков досега такъв орнамент не е разкриван на територията на археологическия резерват "Августа Траяна - Верея". Древните използвали кантаросите (купа, съд за пиене) за пиршества и официални церемонии с помпозен характер. Името "кантарос" може да се преведе като кана за разливане. Красотата и изяществото на формите правят този тип съдове ценен обект на археологията и дават ценни рефлексии за целите на древното изкуство - хармония, симетрика и изящество на формата. Кантаросът е открит във вестибюла на термите. Той е с малко по-особено дъно, под което има подложка с растителен орнамент, обясни Димитър Янков. И още в броя – „Разпределят търговските маси на реконструирания централен пазар”. Общинският съвет да определи месечна наемна цена от 52.00 лв. без ДДС за 1 кв. метър търговска площ в реконструирания централен пазар на Стара Загора, предлага кметът Живко Тодоров на днешната сесия на Общинския съвет. Наемателите ще заплащат наем на заетата търговска площ и разходите за комунални услуги (ток, вода, газ), пропорционално разпределени между тях. Предстои да се изготви проект за Наредба за пазарите на територията на Община Стара Загора, която ще определи процедурата за отдаване под наем на търговска площ в обновения централен пазар. Към момента има сключени договори с наематели, чиито маси попадат на територията на сега реконструиращата се площ. Предложението на градоначалника е чрез жребий да бъде разпределена търговската площ по проекта между досегашните наематели. Право на участие имат търговци или земеделски производители, които са сключили договор за наета маса на територията на реконструирания централен пазар, както и земеделски производители, които са с постоянен адрес на територията на Община Стара Загора. При разпределянето на търговската площ наемателите на повече от една маса имат право да участват в жребия само за една търговска площ. Наемателите на повече от една маса, които са членове на едно семейство, също могат да участват в разпределянето само за една търговска площ. Наематели, които са земеделски производители и обработват до 1 декар земеделска земя, включително на територията на Община Стара Загора, имат право да участват в разпределянето само за 1/2 търговска площ. Сключването на договорите да бъде до 1 година.

   

0 коментарa

Виж още