Предприети са административно-наказателни мерки срещу „Астра биоплант” ЕООД

Предприети са административно-наказателни мерки срещу „Астра биоплант” ЕООД

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за административно нарушение на „Астра биоплант” ЕООД. Дружеството е допуснало неефективна работа на пречиствателната станция, вследствие на което отпадъчните води са замърсили бреговата ивица на река Дунав около точката на заустване, в района на село Ряхово. Сигнали за неприятни миризми и мазни петна по река Дунав бяха подадени от рибари на 19 август и още два-три пъти до края на седмицата. При всеки сигнал експертите на регионалната екоинспекция са извършвали проверки на терен и са дали предписания. При проверка на заводската площадка на „Астра биоплант“ ЕООД е установено, че технологичния режим на пречиствателната станция е нарушен, коeто е довело до отлагания на отпадъчни води по брега и замърсяване на водите на реката. Неефективната работа на пречиствателната станция се дължи на неподдържането в техническа и експлоатационна изправност на съоръженията . За изпълнение на даденото предписание за почистване е извършена контролна проверка на 26 август и е установено, че замърсените участъци от бреговата ивица в района на село Ряхово са почистени. На ръководството на дружеството е разпоредено да се извършва ежедневен обход в точката на заустване на отпадъчните води в река Дунав, като се следи състоянието на бреговата ивица. „Астра биоплант” ЕООД притежава Комплексно разрешително (КР), в което е определена точката на заустване в река Дунав и са посочени параметрите за качеството на отпадъчните води и режима на поддържане на пречиствателната станция. Дружеството подлежи на планирана контролна проверка по изпълнение на условията в Комплексното разрешително веднъж годишно и извънредно при сигнали и жалби. За 2013 г. проверката е извършена през месец юли и не са констатирани нарушения.

   

0 коментарa

Виж още