Представиха проекта „Заедно – ръка за ръка“ на пресконференция в Русе

Представиха проекта „Заедно – ръка за ръка“ на пресконференция в Русе

Днес заместник областният управител Веско Маринов взе участие в пресконференция за представянето на проект „Заедно – ръка за ръка“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 92 582 лв., а срокът за изпълнение е 12 месеца. В приветствието си Маринов изрази своето задоволство, че проектът е насочен преди всичко към интегрираната политика по приобщаване и подобряване обучението на деца и ученици от етнически малцинства и подчерта, че всички институции, които имат отношение към политиките за децата в България трябва да имат единни цели и подходи. Бенефициент по проекта е Сдружение „Хотет“, а партньори са ЦДГ ”Роза”, филиал Тетово, ЦДГ ”Роза”, филиал Хотанца, ОУ ”Отец Паисий” - с. Тетово, НУ ”Васил Априлов”- с. Хотанца. Подобряването на условията за равен достъп до образование и социалната интеграция, чрез създаване на условия за засилване на мотивацията за включване в образователния процес на деца и ученици от етническите малцинства на територията на кметство с.Тетово и с.Хотанца, е основната цел на проекта. В рамките на пресконференцията бяха представени специфичните цели, основните целеви групи, както и дейностите, които са включени в него. Гостите бяха запознати и с дейността на сдружението – бенефициент по проекта. Сред участниците в пресконференцията бяхаоще Сашо Щерев – началник отдел “Образование” в Община Русе, началникът на РИО на МОМН - Русе Димитър Райнов, ръководителят на проекта и кмет на село Тетово Невяна Атанасова, кметът на село Хотанца Венета Недева, представители на Червения кръст, директорите на училищата в село Тетово и село Хотанца.

   

0 коментарa

Виж още