Представят програма за овладяване популацията на бездомните кучета

Представят програма за овладяване популацията на бездомните кучета

Изготвянето на Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета във Варна ще бъде основна точка на заседанието на общинската комисия „Обществен ред и сигурност”. Съветниците от комисията по архитектура ще разгледат предложения на кмета Кирил Йорданов за одобряване на план за улична регулация на улици и поземлени имоти за обекти публична собственост. На заседание на комисията „Наука и образование” ще бъде обсъдено и утвърждаване на състава на експертна комисия по Статут на награда „Варна” в системата на народната просвета. Съветниците ще разгледат и писмо във връзка с предложение от Кирил Йорданов относно предоставяне на сградите на общинските детски градини за безвъзмездно управление от представляващите ги директори.

   

0 коментарa

Виж още