Представят филма „Мост между поколенията” в Благоевград

Представят филма „Мост между поколенията” в Благоевград

Днес от 14.00 ч. в зала № 3 на Младежкия дом, Обединен детски комплекс – Благоевград организира представяне на документалния филм „Мост между поколенията”, съобщиха организаторите. Филмът пресъздава атмосферата на образователна екскурзия до къща „Дешка”, с. Горно Драглище, приемствеността между поколенията и непреходността на българските народни обичаи и традиции. Събитието се организира по проект „Кръговратът на живота” и се финансира от Европейски информационен център „Europe Direct” – Благоевград, във връзка с Европейската година на активното остаряване и солидарността между поколенията. Гости на представянето са участниците в екскурзията 45 ученика от 2 до 6 клас, посещаващи клубовете „Информационни технологии”, „Компютърен екосвят” и „Опазване на околната среда”, към ОДК – Благоевград, учители и ръководители на др. организации. Целта на събитието е запознаване, представяне и разпространение на филма „Мост между поколенията” пред широка аудитория. В резултат на това очакваме аудиторията да се запознае с празниците и традициите, да се научат да съхраняват и предават българските обичаи през поколенията. Да се формират устойчиви взаимоотношения на приемственост, уважение и толерантност. Организатори на представянето са учителите по „Информационни технологии” и „Опазване на околната среда” от ОДК – Благоевград: г-жа Кристина Георгиева и г-жа Даниела Мавревска.

   

0 коментарa

Виж още