Предстои мащабен ремонт и асфалтиране на улици в Казанлък и населените места

Предстои мащабен ремонт и асфалтиране на улици в Казанлък и населените места

Община Казанлък заложи в Годишната си инвестиционна програма ремонт и асфалтиране на улици в Казанлък и населените места и ремонт на четвъртокласната пътна мрежа и предвиди средства в общинския бюджет за 2013 г. за осъществяването на дейностите. Проведена бе обществена поръчка „Реконструкция на улици в град Казанлък, населените места и общинската пътна мрежа през 2013 г. по 25 обособени позиции“ и бе избран изпълнител на дейностите „Димас“ АД – Габрово. Тъй като бе подадена жалба от друг участник в обществената поръчка - „ПКС Ес Би Ес“ АД – Стара Загора, която бе удовлетворена от КЗК, на 8 август 2013 г. бяха отворени офертите на „ПКС Ес Би Ес“. В резултат на това, 8 от 25-те позиции се печелят от нея, а останалите 17 позиции ще бъдат изпълнявани от „Димас“ АД. 25-те позиции включват ремонт на четвъртокласната пътна мрежа по утвърден от Общинския съвет списък, частично преасфалтиране на ул. „Индустриална“, асфалтиране на улици или на определени отсечки от тях в Казанлък като ул. Цар Симеон Велики“, ул. „Хр. Янков“, ул. „Ген. Гурко“, ул. „Бенковски“, ул. „Петко Стайнов“, паркинг на ул. „Ген. Курко“,ул. „Пушкин“, ул. „Кенали“ от ул. „Чаталджа“ до ж.п. гара, ул. „Кремона“ в кв. „Изток“, ул. „Орешака“ от ул. „Капрони“ до тенис кортовете. Реконструкция и асфалтиране на улици ще бъдат извършени в населените места в общината - с. Овощник, Средногорово, Копринка, Кънчево, Бузовград, Черганово, Ръжена, Голямо Дряново, Горно Изворово, Дунавци, Енина, с. Хаджи Димитрово, Шейново, гр. Шипка, с. Долно Изворово, Горно Черковище, Розово, реконструкция на спирка в гр. Крън. Стойността на всички тези дейности е 1 601 000 лв.

   

0 коментарa

Виж още