Предстои строителство на центрове за настаняване от семеен тип

Предстои строителство на центрове за настаняване от семеен тип

Тринадесет Центрове за настаняване от семеен тип и три Защитени жилища ще бъдат разкрити в осем района на столицата.Стойността на проекта е 9 758867,24 лева.Избрани са фирмите - изпълнители по проекта.Извършва се подготовка на терените за стартиране на строителните дейности на 14 обекта – 14 центрове за настаняване от семеен тип и защитено жилище.В Центровете за настаняване от семеен тип и Защитените жилища ще се предоставят социални услуги за деца до 18 години в риск от социално изключване.

   

0 коментарa

Виж още