Пред финализиране е стратегията за социални услуги в област Стара Загора

Пред финализиране е стратегията за социални услуги в област Стара Загора

В процес на финализиране е разработването на Областната стратегия за развитие на социални услуги в област Стара Загора, съобщи заместник областният управител Галина Стоянова, след проведената днес трета областна работна среща. С широкото участие на всички заинтересовани страни беше обсъден вариант на Областната стратегия за развитие на социалните услуги. След детайлизиран преглед на прогнозния бюджет, допълване на пропуски и корекции по стратегията, беше постигнато общо съгласие за потребностите от услуги и мерки за социално включване по общини и на областно ниво. В изпълнение на Закона за социално подпомагане Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара Загора за периода 2011 – 2016 ще бъде предложена за разглеждане и съгласуване на 28.10.2010 г от Областния съвет за развитие.

   

0 коментарa

Виж още