През месец юли в Стара Загора са обявени 470 работни места

През месец юли в Стара Загора са обявени 470 работни места

През месец юли в Стара Загора са обявени 470 работни места.По програми за заетост и по схеми на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" са обявени 140 работни места.Започналите работа са 385 - 221 жени, 81 младежи до 29 години, с висше образование - 94, продължително безработни - 63.В програми за заетост и обучение от началото на годината са включени 352 безработни лица. През юли по програми за заетост, финансирани от Държавния бюджет са работили 180 безработни.В национална програма "От социални помощи към заетост" от началото на годината са се включили 61 безработни на социално подпомагане. През юли по програмата са работили 7 безработни. В национална програма "Асистенти на хора с увреждания" са включени 51 лица, всичките по заявки за личен асистент. По тази програма през месец юли са работили 47 безработни. Други програми, по които Бюрото по труда има сключени договори с работодатели и се реализират успешно са Програма "Старт на кариерата", по която работят 7 младежи до 29 години, без трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност и Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания - през юли по програмата са работили 32 безработни с намалена работоспособност.

   

0 коментарa

Виж още