През 2010 в Стара Загора са родени общо 2401 деца - 1264 момчета и 1137 момичета

През 2010 в Стара Загора са родени общо 2401 деца - 1264 момчета и 1137 момичета

През изминалата 2010 г. – от първия до последния и ден включително в Града на липите, поетите и правите улици са родени общо 2401 деца - 1264 момчета и 1137 момичета – сочи справката на Дирекция „Гражданско състояние" в Община Стара Загора. В Общината са съставени общо 2658 акта за раждане (включително и за родените в чужбина с пре-съставени актове в Стара Загора). Интересен факт е, че много деца – 200 през 2010 г. – са родени в чужбина от родители, които са подали документи за пре-съставяне на акт за раждане тук, коментират специалисти от общинската дирекция. Сключените граждански бракове през 2010 година са общо 663 - в Стара Загора 649 , на Старозагорски бани - 14 . Родените деца през 2009 година са били малко повече от изминалата година – общо 2591, а браковете пък през 2010 г. са по-малко – били са 709 през 2009 г.

   

0 коментарa

Виж още