През 2011 г. НЗОК е осигурила повече направления за изследвания и за консултация със специалисти

През 2011 г. НЗОК е осигурила повече направления за изследвания и за консултация със специалисти

С 225 202 са увеличени направленията за консултация със специалист през 2011 г., спрямо 2010 г. Значително повече са и средствата, които Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) разпредели през тази година за медико-диагностични изследвания, съобщиха от пресцентъра на Здравната каса. При тях увеличението е с 25%, което представлява 15 036 155 лв. Само за последното тримесечие на 2011 г. на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ са разпределени 51 557 броя повече направления за консултация със специалист, спрямо определените за същото тримесечие на 2010 година. Увеличени са и средствата за медико-диагностични изследвания с 16,5 % или с 2 750 000 лева. Увеличеният брой на направленията е резултат от по-гъвкавата методика, по която те се разпределят от тази година и увеличените средства в бюджета на НЗОК. От тази година направленията се разпределят по нов начин: не се взема предвид единствено броят на населението в региона, а се отчитат и неговите специфични характеристики - възрастова структура, вид населено място и др. особености, обуславящи потреблението на здравните услуги. За по-доброто им разпределение във всяка районна здравноосигурителна каса преди изтичането на тримесечието се прави предварителен анализ за изпълнението на определените и назначените направления, на базата на който се преразпределя неусвоеният ресурс и се насочва там, където е необходимо. Дадена беше и възможност на лекарите да правят вътрешно преразпределяне на средствата в лечебното заведение, съобразно броя на здравноосигурените лица с непрекъснати здравноосигурителни права в пациентската листа, броя на здравноосигурените лица, включени в диспансерно наблюдение, майчино и детско здравеопазване, както и рискови групи. Лекарите могат да преразпределят при нужда направления, предвидени за диспансерни прегледи, профилактика и рискови групи към такива за остри случаи и обратно. И през тази година беше запазена възможността договорните партньори да надвишават с 10% определените им направления и средства, без да ги компенсират, а отделно от това да могат да надвишават с още 15 %, които да бъдат компенсирани в следващото тримесечие.

   

0 коментарa

Виж още