През 2017 в Стара Загора ще бъдат обновени ...

През 2017 в Стара Загора ще бъдат обновени ...

През настоящата година, в Града на липите, ще бъдат напълно обновени, две детски градини, две гимназии, както и четири училища.

В края на миналата година, експертите работещи по ОП, в Община Стара Загора разработиха проекти и кандидатстваха за финансиране в периода до 2020 година.

Основната цел която старозагорските специалисти си бяха поставили, беше одобрението на Инвестиционната програма за „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Стойността на одобрената инвестиционна програма е почти 53 млн. лв. и включва планове за възстановяване и развитие на град Стара Загора. Парите могат да бъдат усвоени до 2020 г. включително.

Основен ремонт ще бъде направен на Строзагорската Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, както и наПГВМ „И.П. Павлов“. Общата стойност на необходимите средства за двете гимназии възлиза на 2,7 млн. лв.

Ще бъдат обновени и модернизирани и сградите, в които се помещават: СУ „Железник“, ЕГ „Ромен Ролан“, Девето ОУ „Веселин Ханчев“, както и СУ „Иван Вазов“. Освен четирите училища, обновени ще бъдат и сградите на детските заведения: ОДЗ №58 „Звездица“ и ОДЗ „Звънче“.

 

 

   

0 коментарa

Виж още