Прекратен е конкурсът за директор на РИМ в Стара Загора, предстои нова процедура за избор

Прекратен е конкурсът за директор на РИМ в Стара Загора, предстои нова процедура за избор

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров ще издаде заповед за прекратяване на конкурса за заемане на длъжността „Директор“ в Регионалния исторически музей, заради незавършена конкурсна процедура. Констатирано е несъответствие при отчитане на резултатите от всички членове на комисията, с предварително определените критерии за оценяването на кандидатите. Членовете на конкурсната комисия не са подписали протокола за класиране на участниците в конкурса, поради липса на формирано съгласие за единно прилагане на критериите за оценяването им. Предстои обявяване на нова процедура за провеждане на конкурс за заемане на длъжността.

   

0 коментарa

Виж още