Прекратиха доставките на природен газ! Свикваме кризисен щаб

Прекратиха доставките на природен газ! Свикваме кризисен щаб

От 3:30 ч. тази сутрин са прекратени доставките на природен газ на украино-румънската граница към «Булгаргаз», както за българския пазар, така и количествата за транзит към Гърция, Турция и Македония. Това съобщкиха от Министрество на икономиката и енергетиката. В следствие на създалата се кризисна ситуация и с цел недопускане на промишлени аварии, по заповед на министър Петър Димитров от 7:00 часа тази сутрин бе свикан Съвета по сигурност и управление при кризи към Министерството на икономиката и енергетиката. Съветът назначи кризисен щаб под ръководството на зам.-министър Галина Тошева, който да следи и анализира ситуацията и да изиска информация от големите потребители на природен газ за възможностите за преминаване към алтернативно гориво. Добивът от газохранилището в Чирен е увеличен до 4.3 млн. куб. метра за денонощие с цел задоволяване на минималните потребности на страната. По препоръка на министерството от 7:00 часа тази сутрин топлофикационните дружества в страната започват подготовка за преминаване от природен газ към алтернативни източници. Подготвен е баланс за преразпределение на наличните количества природен газ с цел осигуряване работата на топлофикационните дружества и предприятията с непрекъсваем производствен цикъл. МИЕ апелира към всички потребители на природен газ в страната да ограничат до минимум потреблението или при възможност да преминат към алтернативни енергийни източници. Във връзка със създалата се ситуация в 10 ч. премиерът Сергей Станишев свиква оперативно съвещание в Министерски съвет.

   

0 коментарa

Виж още