Премиер и двама министри на крака в ТЕЦ 2

Премиер и двама министри на крака в ТЕЦ 2

До 2010 година всички блокове ще работят със сероочистки Сероочистващата инсталация на първите два блока на ТЕЦ "Марица-изток" вчера официално бе пусната в експлоатация, след като министър-председателят Сергей Станишев стартира подаването на димен газ към абсорбера. С разбиване на бутилка шампанско, макар и от втори опит, премиерът даде пуск и на рехабилитирания блок 3. Така четири години след официалната символична първа копка на т.нар. "Японски" проект приключиха два важни етапа от него. Проектът включва рехабилитацията на първите четири блока, изграждане на две сероочистващи инсталации - по една за 1-ви и 2-ри и 3-ти и 4-ти блок, и повишаване на мощността на блокове 5 и 6 в ТЕЦ "Марица-изток 2". Вчерашното събитие мина далеч по-скромно от бляскавото начало, макар VIP-гостите да бяха на същото ниво. Освен премиера, министрите на икономиката и енергетиката - Петър Димитров, и околната среда и водите - Джевдет Чакъров, областния управител Мария Нейкова, членовете на Борда на директорите на Българския енергиен холдинг, начело с председателя инж. Иван Марков, депутати и зам.-министри и кметове, в церемонията се включи и Негово превъзходителство посланикът на Япония у нас Цунехару Такеда. "Предстои ни да мобилизираме усилията си за един по-голям успех - да превърнем ТЕЦ "Марица-изток 2" в работеща централа с модернизирани мощности и пречиствателни съоръжения на всички блокове, която ще отговаря на европейските изисквания и стандарти, ще има модерен облик и освен доброто благосъстояние и безопасни условия за работещите, ще осигурява и производство, максимално намаляващо вредното въздействие върху околната среда", подчерта Георги Хаджийски, председател на Съвета на директорите. Като важни не само за България и региона, а и за Европейския съюз, окачестви новите придобивки министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Според него това е коренна промяна в политиката на страната към проблемите на екологията. С предсрочното завършване на рехабилитацията на блок 4 енергийната система ще разполага с още 354 мегавата, което е сериозна подкрепа за зимния сезон. Новата система за видеонаблюдение и контрол ще допринесе за намаляване на негативните явления, наблюдението ще се извършва непрекъснато 24 часа, а записите ще се пазят един месец. "Бихме искали да има и четвърти повод днес - подписването на договора за сероочистките на блокове 5 и 6, но процедурата се бави поради обжалване от страна на един от участниците в търга - "Алстом", но имаме готовност да приключим максимално бързо, така че до 2010 година всички блокове да работят със сероочистващи инсталации", изтъкна министърът. Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров заяви, че с пуска на новите инсталации отговаряме на европейските изисквания и на националната програма за ограничаване на вредните емисии. Той гарантира, че регионът е един от най-наситените с автоматични измервателни станции не само у нас, но и в ЕС, а системата за ранно предупреждение работи и дава резултати и похвали координацията между всички ангажирани институции. Две измерения - екологично и икономическо, на новите придобивки очерта министър-председателят Сергей Станишев, пояснявайки, че енергетиката е сърцето на икономиката и без нея не може да се говори за сериозен растеж. Практически работата по проекта започва в края на 2005 г. със спирането на блокове 1 и 2 за рехабилитация. Общата му стойност е 228.605 млн. евро, от които 187 млн. са осигурени от Японската банка за международно сътрудничество, а 35 млн. евро са заем от Булбанк. Предвидена е подмяна на турбините на блокове 1, 3 и 4 и на генераторите на блокове 1-4 с нови от TOSHIBA. Основният изпълнител е японската корпорация Mitsui & Co. Ltd, подизпълнител в частта "Турбини и генератори" Toshiba Corporation, а в "Сероочистващи инсталации" - Ishikawajima Harima Heavy Industries Co. Ltd (IHI). Блок 2 е в експлоатация от началото на 2007 г., а от август същата година - и блок 1. Пуснатият в експлоатация вчера блок 3 е спрян за рехабилитация на 12 юли 2007. В процес на реконструкция е и спреният четири месеца по-късно блок 4. Предоговореният срок за завършване - началото на април 2009 г., ще бъде съкратен и блокът ще заработи отново до края на тази година. Има промяна и в първоначалните срокове за увеличаване на мощността на блокове 5 и 6. Според промените в договора блок 5 ще бъде изведен от експлоатация на 2 май година и ще заработи отново на 2 декември 2010 година, като мощността му се увеличи от 210 на 225 МW, а блок 6 ще бъде спрян на 1 октомври 2009 г. и ще бъде предаден на енергийната система на 1 май 2010 година, със същото повишаване на номиналната мощност. Като цяло целта на проекта е удължаване на ресурса на централата, увеличаване на производствената мощност, увеличаване на разполагаемостта за енергийната система, редуциране на вредните емисии на изходящи газове и концентрацията на прах, като емисиите от серен диоксид ще бъдат намалени с 94%. С рехабилитацията на блокове 1-6 производствената мощност на централата ще се увеличи със 156 MW. Подизпълнители на IHI при изграждането на сероочистващите инсталации са "Енемона" АД, ДП "Строителство и възстановяване", "Ветрорезина Балкан" ЕООД, АЕР "Козлодуй", "Елит монтаж" ООД и немската фирма FAM.

   

0 коментарa

Виж още