Пресконференция в район "Северен" във връзка със стартирането на Проект "Помощ в дома"

Пресконференция в район "Северен" във връзка със стартирането на Проект "Помощ в дома"

Кметът на район „ Северен” инж. Ральо Ралев откри днес пресконференция във връзка със стартирането на Проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ ПОМОЩ В ДОМА” на територията на район „ Северен”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и има за цел : Подобряване качеството на живот на хора с увреждания чрез осигуряване на качествена грижа в семейна среда; Преодоляване на социалната изолация на 40 потребители с увреждания и възрастни хора; Осигуряване на трудова заетост на 19 безработни лица и трудова реализация след участието им в проекта; Екипът на проекта обясни на присъстващите в залата, че приема на документите на кандидат-потребителите на услугите ще започне от 04.03.2013 год. до 22.03.2013 год. в районната администрация. Дирекция „Социално подпомагане“ ще извърши внимателна оценка на всички желаещи да ползват услугите в рамките на един месец. „Предоставянето на услугите ще започне от 01.06.2013 год., като смятам че одобрените потребители ще получат качествени услуги изразяващи се в лична помощ и комунално-битови дейности”, допълни инж. Ралев.

   

0 коментарa

Виж още